Digi-talen
6 oktober '21

ONLINE INSPIRATIEDAG VOOR DE DIGITALE LEERKRACHT TAAL

De deelnemers van de vorige edities gaven digi-talen een score van 83%!
Daar zijn we uiteraard trots op.

We hopen dat je er opnieuw bij bent, want we hebben een bijna volledig nieuw programma en zes nieuwe sprekers.
Volgens veel deelnemers is deze festivalformule perfect afgestemd op hoe ze een studiedag willen ervaren: vrij shoppen in het aanbod, niet moeten reserveren en altijd op de eerste rij, vlak voor het podium.

Word jij ook digi-talige leerkracht?

Heel wat scholen herwerken nu hun ICT-beleidsplan en maken digitale sprongen. Ook veel leerkrachten werden het voorbije schooljaar een stuk digitaal vaardiger, maar de nieuwe eindtermen ICT, laptopprojecten (of met tablets), de digitale methode of de digisprong zorgen voor hoogspanning bij wie dat niet zo is.
Het spreekt voor zich dat een digitaal competente leerkracht ook beter ICT-vaardigheden bij z’n/haar leerlingen kan ontwikkelen. Daarom…

Schooljaar 21-22 wordt hét jaar om geleverde inspanningen niet te laten verloren gaan of om nog snel op de kar te springen, want de aandacht voor het digitale zal niet meer verslappen.


Jeroen Heremans

Jeroen Heremans staat sinds 2004 voor de klas. Hij is leraar in de tweede graad van het secundair onderwijs (ASO, TSO) en geeft Nederlands, Engels en (CLIL)-geschiedenis.

Hij noemt zichzelf een onderwijsdurver en probeert graag dingen uit. Omdat veel collega’s hem bleven vragen waar die onuitputtelijke stroom van inspiratie vandaan kwam, begon hij te bloggen onder het pseudoniem Geek My Class. Op zijn blog verzamelde hij alle plekken waar hij de inspiratie vandaan haalde. In 2020 waagde hij de sprong om als halftijds freelancer te beginnen op zoek naar projecten die zoeken naar een meerwaarde met een onderwijskundige insteek.

Jeroen deelt graag zijn kennis over gamification, podcasts en rollenspelen in de klas, het gebruik van improvisatie-technieken om aan klasmanagement te doen en nog veel meer. En hij verzamelt dobbelstenen, maar vindt dat zelf niet echt een probleem.

Sofie Ousta

Sofie is leerkracht in de eerste graad van het Don Boscocollege in Kortrijk. Ze geeft Frans, Nederlands en Moderne Talen. Na een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, waar meertaligheid steeds een rol speelde, maakte ze eerst de overstap naar het OKAN-onderwijs.

Haar neus voor vernieuwing reflecteert in haar uitnodigend en creatief lesmateriaal en laagdrempelige tools, waarmee ze leerlingen probeert te prikkelen. Ze is ervan overtuigd dat aantrekkelijke leermiddelen de leerlingen extra motiveren.

Zo maakt ze onder andere gebruik van de uitgebreide mogelijkheden van PowerPoint. Ze ontwikkelt stimulerend didactisch materiaal, makkelijk inzetbaar tijdens de lessen en deelt graag haar kennis op een eenvoudige manier.


Barbara Axters

Barbara is zowel bachelor als master en gaf 18 jaar les. Ze gaf ook drie jaar les didactiek Nederlands en communicatieve vaardigheden-drama aan de Arteveldehogeschool. Ondertussen is ze ook al 8 jaar begeleider Nederlands, (ex-)okan en taalbeleid.

Barbara is ervan overtuigd dat enthousiasme en leergierigheid aangeboren eigenschappen zijn. Samen met leraren gaat ze als vak- en taalbegeleider op zoek naar didactische werkvormen en mogelijke ondersteuning die dat enthousiasme blijven prikkelen en de leergierigheid aanscherpen.

Om enthousiast met ict aan de slag te blijven, hebben zowel leraren als jongeren nood aan ondersteuning en instructie op hun niveau.


Joost Dancet

Joost is een gepensioneerd leerkracht die in 1976 afstudeerde als licentiaat Germaanse filologie Nederlands-Engels. Hij is al meer dan 20 jaar gepassioneerd bezig met het inzetten van digitale hulpmiddelen en websites in taallessen.

Vandaag is hij (onder andere) digidokter in enkele bibliotheken en lesgever voor Avansa (Vormingplus). Hij gaf als vrijwilliger computerinitiatie en huiswerkbegeleiding aan OKAN-leerlingen en is nog steeds actief in Praattafels – Nederlands praten met volwassen anderstaligen.

Voor alle Vlaamse leerlingen geldt dat taal en computer bijzonder belangrijk zullen zijn om straks goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Dat is niet anders voor anderstalige nieuwkomers. Wel integendeel!


Mitte Schroeven

Mitte is al 16 jaar leerkracht Nederlands en Engels aan het Sint-Ritacollege in Kontich. Ze bouwde er ervaring op met Erasmus+ en met taalbeleid en houdt vooral van kruisbestuiving met collega's.

Mitte werkt momenteel als auteur voor Digitale Methode Nederlands tweede graad en is momenteel aan de slag als gedetacheerd leerkracht bij Het Archief voor Onderwijs. Daar werkt ze mee aan de uitbreiding van de leerlingenruimte en het uitwerken van good practices rond kijk- en luistervaardigheid.

Ze heeft een gezonde interesse in EdTech en gamification, maar tegen een goed boek over feedback of de taxonomie van Bloom zegt ze ook geen neen. Ze is geboeid door evidence-informed learning en trekt die wetenschappelijk onderbouwde principes graag door in haar manier van lesgeven.


Jessica Morseau

Jessica staat sinds 2001 voor de klas. Ze gaf ooit Franse les, maar geeft tegenwoordig alleen nog Engels. Ze is al zes jaar CLIL-leerkracht Engels en geeft zo Mens & Samenleving. Daarnaast is ze ook nog graadcoördinator van de eerste graad.

Ze is sinds 2005 auteur Engels bij Pelckmans en werkte mee aan drie verschillende handboeken.

In haar school geeft ze vaak interne opleidingen over digitale toepassingen en probeert met enthousiasme nieuwe dingen uit in haar lessen, al dan niet passend binnen Google classroom.

Als lid van de stuurgroep Engels stelt ze mee het programma op van de studiedag Dag van het Engels en gaf er zelf al enkele workshops.


Jan Embrechts

Jan Embrechts is leraar Nederlands, Engels en informatica met 15 jaar ervaring. Hij is masterstudent Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de universiteit Antwerpen en sinds 2019 Apple Distinguished Educator.

Op zijn website begrepen.be vind je heel wat korte didactische video’s voor leerlingen, waar in enkele minuten een stuk leerstof kort en duidelijk uitgelegd wordt. Ook voor leerkrachten is er materiaal: hands-on video’s en reviews van verschillende apps.

Hij heeft een passie voor storytelling, fantasy en gamification en weet zo z'n leerlingen te boeien tijdens z'n lessen. Welk vak je als leerkracht ook geeft, achter elk leerstofonderdeel zit een verhaal. Dat kan een mogelijke toepassing van het geleerde zijn, een ontstaansgeschiedenis, een casus, een historische context … Wat het achterliggend verhaal ook is, een stuk leerstof staat nooit op zichzelf. Om leerlingen te motiveren is het essentieel om dit verhaal dan ook te vertellen tijdens de les.


Wim Pectoor

Gepassioneerd door taal, geeft Wim al 20 jaar Duits in Poperinge, in de eerste Vlaamse school die startte met CLIL.

Daarnaast werkt hij al 6 jaar als pedagogisch begeleider Duits voor regio West-Vlaanderen. Elke maand schrijft hij vanuit die functie ook een uitgebreide nieuwsbrief met allerlei didactische tips en uitgewerkt lesmateriaal voor Duits. Daarnaast heeft Wim de voorbije jaren heel wat expertise opgebouwd rond ICT en maakte hij een website met taaltools. Hij maakt met vbn uit zijn eigen lespraktijk collega’s warm om zelf aan de slag te gaan met eenvoudige ICT-tools.

Hij is ervan overtuigd dat we de taak hebben de leerlingen van nu voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst, waarbij we op een doordachte en correcte manier moeten durven inzetten op hedendaagse tools, die differentiatie en interactie mogelijk maken, de motivatie verhogen, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter maken.


Karen Vande Cruys

Karen is adjunct-directeur op het Groenendaalcollege in Merksem en heeft ervaring als taaldocent voor de vakken Nederlands, Engels en Russisch. In haar taallessen staan digitale werkvormen waarmee de leerling snel en efficiënt feedback kan krijgen centraal.

Karen heeft bijzondere interesse in de integratie van ICT in het onderwijs, formatieve evaluatie, kennisdeling en professionalisering. Karen gelooft in de kracht van het delen en schrijft haar onderwijservaringen neer op haar blog Delenderwijs.


Erik Devlies

Erik was 22 jaar leraar Frans en spreekt uit ervaring over digitale didactiek. Vaste klant op heel wat studiedagen (ICT-praktijkdag, ‘Dagen van’, SETT) en in vele scholen en CVO’s om er een team te inspireren. Hij werkt ook bij KlasCement, ondersteunt de auteurs van digitalemethode.be en is organisator van digi-talen.

Met verzorgde presentaties over multimediagebruik, online oefeningen maken, het opzetten van een website voor je leerlingen, differentiatie organiseren met ICT (enz.) slaagt hij er meestal in om de niet-zo-ict-vaardige leerkracht toch te overtuigen die eerste stappen te zetten.

Hij heeft enkele initiatieven lopen rond het verbeteren van onderwijskwaliteit die hij vangt onder de noemer edushift.be. Met Digi-dinsdag, komt hij tegemoetkomt aan de vraag Hoe moet ik ... van veel leerkrachten tijdens zijn workshops. Als all-rounder helpt hij scholen met het maken van de digisprong.

Wie, wat, waar?

Onderstaande data zijn eigen online events. Voor een studiedag op jouw school, wat in principe ook kan, maken we zeker ook gebruik van interne sprekers om de affiche te vullen. De aanwezigheid van de ervaren sprekers is afhankelijk van hun beschikbaarheid op die dag. Lang op voorhand aanvragen, geeft zeker meer kans op succes.

  • 6 oktober 2021, online

  • (o.v.b.) 12 januari, online

We organiseren eigen dagen, maar komen ook naar je toe. Stay tuned.

De studiedag is opgevat als een festival (zie afbeelding) met enkele headliners en enkele minstens even interessante lokale sprekers. Het concept is dat drie ervaren sprekers en drie authentieke lokale leerkrachten, docenten of ict-coördinatoren je meenemen in hun verhaal over digitale adoptie of aanpak. Je schrijft niet op voorhand in voor een van de sessies en je kiest de dag zelf je eigen traject tussen de verschillende ‘optredens’.

Eén ding hebben alle sprekers gemeen. Ze hebben de specifieke didactiek van het (vreemde-)talenonderwijs in de vingers. Ook leerkrachten Nederlands zijn uiteraard erg welkom, de ICT-eindtermen zijn ook door jullie te verwezenlijken. Sommigen onder jullie zullen ook doorstromen naar OKAN en NT2.

Voor de studiedagen die we zelf organiseren, vullen we het programma met de mensen die we kennen. Mocht je ons boeken voor een teamgerichte studiedag, dan maken we zeker én met plezier de mix met interne sprekers.

De ervaren sprekers hebben heel wat kilometers op de teller. Afhankelijk van de beschikbaarheid en locatie komen de sprekers ook uit het aanbod van 6 oktober.

Op de hoogte blijven

Hey, misschien zie je het wel zitten om ons naar jullie school te halen? Misschien lopen die drie lokale sprekers wel bij jullie rond, worden ze betaald én organiseer je zo met onze steun en die van Eekhout Academy, gekend aanbieder van nascholing in Vlaanderen, de ideale studiedag voor alle leerkrachten talen (en externen) met een focus op ICT? Deel alvast met je directie of je vakcollega’s.

Voor praktische vragen, prijzen, administratie... contacteer je Christophe Vandenberghe van Eekhout Academy.
Voor inhoudelijke vragen mail of WhatsApp je rechtstreeks met Erik Devlies.

In samenwerking met: