Digi-talen

ONLINE INSPIRATIEDAG VOOR DE DIGITALE LEERKRACHT TAAL

Een volgende datum moet nog gekozen worden, maar zet je eventueel op de lijst om op de hoogte gehouden te worden.

Hieronder vind je het programma van de vorige editie.

We hopen dat je er opnieuw bij bent, want we hebben een bijna volledig nieuw programma en zes nieuwe sprekers.
Volgens veel deelnemers is deze festivalformule perfect afgestemd op hoe ze een studiedag willen ervaren: vrij shoppen in het aanbod, niet moeten reserveren en altijd op de eerste rij, vlak voor het podium en toch de voetjes in die lekker warme pantoffels...

Word jij ook digi-talige leerkracht?

Heel wat scholen herwerken nu hun ICT-beleidsplan en maken digitale sprongen. Ook veel leerkrachten werden het voorbije schooljaar een stuk digitaal vaardiger, maar de nieuwe eindtermen ICT, laptopprojecten (of met tablets), de digitale methode of de digisprong zorgen voor hoogspanning bij wie dat niet zo is.
Het spreekt voor zich dat een digitaal competente leerkracht ook beter ICT-vaardigheden bij z’n/haar leerlingen kan ontwikkelen. Daarom…

Schooljaar 21-22 wordt hét jaar om geleverde inspanningen niet te laten verloren gaan of om nog snel op de kar te springen, want de aandacht voor het digitale zal niet meer verslappen.
Klik op onderstaand programma om het online te openen.


Jeroen Heremans

Jeroen Heremans staat sinds 2004 voor de klas. Hij is leraar in de tweede graad van het secundair onderwijs (ASO, TSO) en geeft Nederlands, Engels en (CLIL)-geschiedenis.

Hij noemt zichzelf een onderwijsdurver en probeert graag dingen uit. Omdat veel collega’s hem bleven vragen waar die onuitputtelijke stroom van inspiratie vandaan kwam, begon hij te bloggen onder het pseudoniem Geek My Class. Op zijn blog verzamelde hij alle plekken waar hij de inspiratie vandaan haalde. In 2020 waagde hij de sprong om als halftijds freelancer te beginnen op zoek naar projecten die zoeken naar een meerwaarde met een onderwijskundige insteek.

Jeroen deelt graag zijn kennis over gamification, podcasts en rollenspelen in de klas, het gebruik van improvisatie-technieken om aan klasmanagement te doen en nog veel meer. En hij verzamelt dobbelstenen, maar vindt dat zelf niet echt een probleem.

Sofie Ousta

Sofie is leerkracht in de eerste graad van het Don Boscocollege in Kortrijk. Ze geeft Frans, Nederlands en Moderne Talen. Na een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, waar meertaligheid steeds een rol speelde, maakte ze eerst de overstap naar het OKAN-onderwijs.

Haar neus voor vernieuwing reflecteert in haar uitnodigend en creatief lesmateriaal en laagdrempelige tools, waarmee ze leerlingen probeert te prikkelen. Ze is ervan overtuigd dat aantrekkelijke leermiddelen de leerlingen extra motiveren.

Zo maakt ze onder andere gebruik van de uitgebreide mogelijkheden van PowerPoint. Ze ontwikkelt stimulerend didactisch materiaal, makkelijk inzetbaar tijdens de lessen en deelt graag haar kennis op een eenvoudige manier.


Barbara Axters

Barbara is zowel bachelor als master en gaf 18 jaar les. Ze gaf ook drie jaar les didactiek Nederlands en communicatieve vaardigheden-drama aan de Arteveldehogeschool. Ondertussen is ze ook al 8 jaar begeleider Nederlands, (ex-)okan en taalbeleid.

Barbara is ervan overtuigd dat enthousiasme en leergierigheid aangeboren eigenschappen zijn. Samen met leraren gaat ze als vak- en taalbegeleider op zoek naar didactische werkvormen en mogelijke ondersteuning die dat enthousiasme blijven prikkelen en de leergierigheid aanscherpen.

Om enthousiast met ict aan de slag te blijven, hebben zowel leraren als jongeren nood aan ondersteuning en instructie op hun niveau.


Joost Dancet

Joost is een gepensioneerd leerkracht die in 1976 afstudeerde als licentiaat Germaanse filologie Nederlands-Engels. Hij is al meer dan 20 jaar gepassioneerd bezig met het inzetten van digitale hulpmiddelen en websites in taallessen. Dit is zijn eigen website.

Vandaag is hij (onder andere) digidokter in enkele bibliotheken en lesgever voor Avansa (Vormingplus). Hij gaf als vrijwilliger computerinitiatie en huiswerkbegeleiding aan OKAN-leerlingen en is nog steeds actief in Praattafels – Nederlands praten met volwassen anderstaligen.

Voor alle Vlaamse leerlingen geldt dat taal en computer bijzonder belangrijk zullen zijn om straks goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Dat is niet anders voor anderstalige nieuwkomers. Wel integendeel!


Mitte Schroeven

Mitte is al 16 jaar leerkracht Nederlands en Engels aan het Sint-Ritacollege in Kontich. Ze bouwde er ervaring op met Erasmus+ en met taalbeleid en houdt vooral van kruisbestuiving met collega's.

Mitte werkt momenteel als auteur voor Digitale Methode Nederlands tweede graad en is momenteel aan de slag als gedetacheerd leerkracht bij Het Archief voor Onderwijs. Daar werkt ze mee aan de uitbreiding van de leerlingenruimte en het uitwerken van good practices rond kijk- en luistervaardigheid.

Ze heeft een gezonde interesse in EdTech en gamification, maar tegen een goed boek over feedback of de taxonomie van Bloom zegt ze ook geen neen. Ze is geboeid door evidence-informed learning en trekt die wetenschappelijk onderbouwde principes graag door in haar manier van lesgeven.


Jessica Morseau

Jessica staat sinds 2001 voor de klas. Ze gaf ooit Franse les, maar geeft tegenwoordig alleen nog Engels. Ze is al zes jaar CLIL-leerkracht Engels en geeft zo Mens & Samenleving. Daarnaast is ze ook nog graadcoördinator van de eerste graad.

Ze is sinds 2005 auteur Engels bij Pelckmans en werkte mee aan drie verschillende handboeken.

In haar school geeft ze vaak interne opleidingen over digitale toepassingen en probeert met enthousiasme nieuwe dingen uit in haar lessen, al dan niet passend binnen Google classroom.

Als lid van de stuurgroep Engels stelt ze mee het programma op van de studiedag Dag van het Engels en gaf er zelf al enkele workshops.

Erik Devlies

Erik was 22 jaar leraar Frans. Zijn passie voor ICT in de lessen zorgde ervoor dat hij nu pedagogisch begeleider digitale didactiek is. Als Schoolmaker en freelancer helpt en inspireert hij scholen met het maken van de digisprong en all things digital.

Hij werkte acht jaar bij KlasCement, ondersteunt de auteurs van digitalemethode.be en is organisator van digi-talen.

Met verzorgde en enthousiaste presentaties over allerlei items (multimediagebruik, online oefeningen, digitaal evalueren, visievorming in ICT-beleid, differentiatie organiseren met ICT) slaagt hij er meestal in om de niet-zo-ICT-vaardige leerkracht toch te overtuigen die eerste stappen te zetten. Met Digi-dinsdag, komt hij tegemoetkomt aan de vraag Hoe moet ik ... van veel leerkrachten tijdens zijn workshops.

Hij heeft enkele initiatieven lopen rond het verbeteren van onderwijskwaliteit die hij vangt onder de noemer edushift.be.


Jan Embrechts

Jan Embrechts is leraar Nederlands, Engels en informatica met 15 jaar ervaring. Hij is masterstudent Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de universiteit Antwerpen en sinds 2019 Apple Distinguished Educator.

Op zijn website begrepen.be vind je heel wat korte didactische video’s voor leerlingen, waar in enkele minuten een stuk leerstof kort en duidelijk uitgelegd wordt. Ook voor leerkrachten is er materiaal: hands-on video’s en reviews van verschillende apps.

Hij heeft een passie voor storytelling, fantasy en gamification en weet zo z'n leerlingen te boeien tijdens z'n lessen. Welk vak je als leerkracht ook geeft, achter elk leerstofonderdeel zit een verhaal. Dat kan een mogelijke toepassing van het geleerde zijn, een ontstaansgeschiedenis, een casus, een historische context … Wat het achterliggend verhaal ook is, een stuk leerstof staat nooit op zichzelf. Om leerlingen te motiveren is het essentieel om dit verhaal dan ook te vertellen tijdens de les.


Griet Bogaert

Griet was 20 jaar leerkracht Nederlands en Engels in een TSO-BSO-KSO-school in Kortrijk. Sinds 2015 is ze auteur bij uitgeverij Pelckmans en schreef mee aan verschillende leermethodes.
Momenteel geeft Griet algemene en digitale didactiek aan de lerarenopleiding in Howest. Ze is er ook de opleidingsverantwoordelijke van het postgraduaat Digitale didactiek en organiseert ook nascholingen digitale didactiek voor school- en opleidingsteams met d-factor.

Creativiteit en innovatie zijn altijd haar stokpaardjes geweest. Ze deelt graag haar enthousiasme voor educatieve technologie en is steeds op zoek naar een frisse didactische invalshoek. Leren van en met elkaar vindt ze geweldig.


Karen Van de Cruys

Karen is adjunct-directeur op het Groenendaalcollege in Merksem en heeft ervaring als taaldocent voor de vakken Nederlands, Engels en Russisch. In haar taallessen staan digitale werkvormen waarmee de leerling snel en efficiënt feedback kan krijgen centraal.

Karen heeft bijzondere interesse in de integratie van ICT in het onderwijs, formatieve evaluatie, kennisdeling en professionalisering. Karen gelooft in de kracht van het delen en schrijft haar onderwijservaringen neer op haar blog Delenderwijs.


Laurens Meeus

Laurens is sinds 2009 leraar Nederlands en Duits in het Scheppersinstituut in Mechelen. De laatste drie jaar coördineert hij er ook mee de uitwerking en implementatie van het taalbeleid.
Sinds twee jaar hebben alle leerlingen op de school een laptop, voor werk in de les en voor thuis. Dat triggerde Laurens in zijn zoektocht naar uitdagende, interactieve en afwisselende digitale werkvormen: van brainstorms via Padlet en webquests in Bookwidgets, tot meer zelfsturing bij de leerlingen door samenwerken via MS Teams.
Sinds kort zet hij zich ook in voor Schoolmakers, een organisatie die leer- en veranderprocessen begeleidt in scholen. Hij werkt daar onder andere mee aan het project ‘Doordacht digitaal’.

Wie, wat, waar?

Onderstaande data zijn eigen online events. Voor een studiedag op jouw school, wat in principe ook kan, maken we zeker ook gebruik van interne sprekers om de affiche te vullen. De aanwezigheid van de ervaren sprekers is afhankelijk van hun beschikbaarheid op die dag. Lang op voorhand aanvragen, geeft zeker meer kans op succes.

  • 6 oktober 2021, online

  • (o.v.b.) 12 januari, online

We organiseren eigen dagen, maar komen ook naar je toe. Hoe verloopt dat?

De studiedag is opgevat als een festival (zie afbeelding) met enkele headliners en enkele minstens even interessante lokale sprekers. Het concept is dat drie ervaren sprekers en drie authentieke lokale leerkrachten, docenten of ict-coördinatoren je meenemen in hun verhaal over digitale adoptie of aanpak. Je schrijft niet op voorhand in voor een van de sessies en je kiest de dag zelf je eigen traject tussen de verschillende ‘optredens’.

Eén ding hebben alle sprekers gemeen. Ze hebben de specifieke didactiek van het (vreemde-)talenonderwijs in de vingers. Ook leerkrachten Nederlands zijn uiteraard erg welkom, de ICT-eindtermen zijn ook door jullie te verwezenlijken. Sommigen onder jullie zullen ook doorstromen naar OKAN en NT2.

Voor de studiedagen die we zelf organiseren, vullen we het programma met de mensen die we kennen. Mocht je ons boeken voor een teamgerichte studiedag, dan maken we zeker én met plezier de mix met interne sprekers.

De ervaren sprekers hebben heel wat kilometers op de teller. Afhankelijk van de beschikbaarheid en locatie komen de sprekers ook uit het aanbod van 6 oktober.

Op de hoogte blijven

Hey, misschien zie je het wel zitten om ons naar jullie school te halen? Misschien lopen die drie lokale sprekers wel bij jullie rond, worden ze betaald én organiseer je zo met onze steun en die van Eekhout Academy, gekend aanbieder van nascholing in Vlaanderen, de ideale studiedag voor alle leerkrachten talen (en externen) met een focus op ICT? Deel alvast met je directie of je vakcollega’s.

Voor praktische vragen, prijzen, administratie... contacteer je Christophe Vandenberghe van Eekhout Academy.
Voor inhoudelijke vragen mail of WhatsApp je rechtstreeks met Erik Devlies.
Word lid van onze Facebookgroep.

In samenwerking met:

Hieronder vind je het programma mét actieve linkjes. Je kan dus naar de webinarruimte gaan van de workshops die onder het betreffende linkje staan. Klik daarvoor op het muisicoontje.

Je kreeg via mail ook een code om erin te geraken.